ANBEFALT
FACEBOOK
INSTAGRAM

 

TIPS EN VENN
Mottakers e-post

Din e-post

Sikkerhetskontroll
Skriv ordet TIPS i feltet:

KJØPSBETINGELSER

Kjøps vilkår

 

Betaling og retur

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer fra nettbutikken til forbrukere og ved nettbutikk salg. Kundens ordrebekreftelse/bestilling utgjør sammen med disse betingelser det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

 

Betingelser her gjelder kun for salg i Norge med Svalbard og Jan Mayen. Evt. fraktomkostninger til sistnevnte, må tas over telefon, etter ordreregisrering.  Kunder utenfor dette området må henvende seg til oss pr. brev, e-post eller telefon.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og  angrerettsloven.

Prisene inkluderer 25% moms. 

Dersom momsen, skatter eller andre avgifter endres vil våre priser endres tilsvarende.

Returskjema: Her er lenke til skjema for bytte og retur

 

Order

Alle bestillinger betraktes som bindende. Du mottar en ordrebekreftelse pr e-mail med all informasjon. 

 

Når kan du vente å få din bestilling?

Me ønsker å gi dere raskest mulig servise og pakker så snart me kan. Slik at du har oftest pakken din innen 6-9dager  avhenig hvor i landet pakken skal til. Har du ikke fått pakken innen 14 dager ta kontakt med oss slik at me kan hjelpe å spore den opp send da mail til nettbutikk@tiljamid.no. 
I ferie månadene har me mindre kapasitet pga av ferieavvikkling slik at da kan det ta litt lenger tid en 9 dager.

Men ved spesielle høytider (røde dager) så kan det ta lenger tid. Me følger postens sine leverings tider ved jol og nyttår.

 

Dine angre- og returrettigheter:

Ingen handel er avsluttet før du har sett og godkjent varen. Skulle du angre et kjøp melder du dette til via e-mail eller sender du varen tilbake i komplett produktemballasje innen 14 dager fra dagen du mottar varene (angrefrist) og vedlegger med dokumentert forklaring til grunnen du leverer tilbake varen. Du velger selv om du vil ha en annen vare eller pengene tilbake. 

 

Betingelsen for retur er at varen ikke har vært i bruk og at den kan selges som ny. Alle merkelapper skal henge på og originalemballasjen må også legges ved.

Du kan returnere en vare uten å oppgi grunn for dette, men det er et ønske at du beskriver returårsak på returskjemaet.

Du står selv for transportrisikoen dvs blir en vare(r) skadet fordi dei er pakket uansvarleg(uten å være i plastikk) så har du ikke rett på å heve kjøpet, da dei ikke kan selges vidare. Fyll ut returforklarings dokument og skriv hva du returnerer. Når vi har fått tilbake varen(e) i skadefri tilstand, betaler vi tilbake beløpet du har betalt innen 30 dager. Oppgi ditt bank- eller postgirokontonummer på returskjemaet, så har du pengene raskt på din konto.

 

Angrerett:

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene til og fra, sende tilbake de varene du har mottatt.  

Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte.

Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt. 

Gjelder det en brukt vare, kontakt oss via kontaktskjemaet. Ved en eventuell tvist kan du henvende deg til Forbrukerrådet eller det lokale forbrukerkontoret for å få hjelp. Les også avsnittet om dine returrettigheter.

 

Force majeure:

Skulle det oppstå en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i denne avtalen, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure egnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke råder over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter. Det samme gjelder ved plutselig endring av krav til merking av produkter, varseltekster, salgsforbud eller beslutning fra myndigheter som påvirker markedet og produkter i negativ retning eller unormal nedgang i markedet.

 

Minimumsalder:

For å handle i vår nettbutikk må du ha fylt 18 år. Er du under 18 år kan du få en myndig, f.eks. en foresatt, til å handle for deg.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken: 

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme og farge gjengivelse på bilder, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.